Zajęcia dodatkowe

W Baby Academy realizujemy następujące rodzaje zajęć:

Oferowane w ramach czesnego:

 • Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej MEiN – codziennie
 • Zajęcia edukacyjne w ramach rozszerzonego programu edukacyjnego placówki – codziennie
 • Zajęcia języka angielskiego z lektorem – codziennie
 • Glottodydaktyka – codziennie 
 • ZUMBA – 1 raz w tygodniu
 • Rytmika – 1 raz w tygodniu
 • Logorytmika – 1 raz w tygodniu
 • Kodowanie – 1 raz w tygodniu
 • Klub Naukowca- eksperymenty i warsztaty techniczne – 1 raz w miesiącu 
 • Warsztaty kulinarne „kuchcikowo” – 1 raz w miesiącu
 • Warsztaty ze zwierzętami -1 raz w miesiącu
 • Teatrzyk – 1 raz w miesiącu

Fakultatywne

odpłatne dodatkowo o między innymi następującej tematyce:

 • Karate
 • Piłka nożna
 • Akrobatyka
 • Balet
 • Szachy
 • Ceramika
 • Matematyka
 • Robotyka
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Indywidualna terapia integracji sensorycznej

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania

Zapraszamy do sekcji FAQ. Jeżeli nie znajdziecie tam odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu z nami.