FAQ

Pytania i odpowiedzi

Baby Academy oferuje kameralne grupy liczące od 12 do nie więcej niż 16 dzieci.
W każdej grupie (poza zerówką) opiekę sprawuje 2 osoby.

Do Baby Academy przyjmujemy jedynie dzieci, które posiadają komplet wymaganych szczepień. Jednym z aspektów rekrutacji do naszej placówki jest okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z informacjami o przebytych szczepieniach.

7.00-9.00 Zbieranie się dzieci i swobodna zabawa w salach

9.00-9.30 Śniadanie

9.30-11.00 Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej MEiN i rozszerzonego programu edukacyjnego placówki

11.00-12.30 Spacer lub zabawa na placu zabaw

12.30-13.00 Zupa

13.00-13.30  Język angielski

13.30-14.00 Popołudniowy relaks z bajką czytaną lub słuchowiskiem

14.00-14.30 Drugie danie

14.30-15.00 Zajęcia dodatkowe w ramach rozszerzonego programu edukacyjnego  placówki

15.00-15.30 Swobodna zabawa/Zajęcia fakultatywne (ceramika, balet, piłka nożna, karate, matematyka itp.)

15.30-16.00 Podwieczorek

16.00-18.00 Swobodna zabawa w Sali lub na dworze/zajęcia fakultatywne/rozchodzenie się dzieci do domów

W Baby Academy realizujemy następujące rodzaje zajęć:

Oferowane w ramach czesnego:

 • Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej MEiN – codziennie
 • Zajęcia edukacyjne w ramach rozszerzonego programu edukacyjnego placówki – codziennie
 • Zajęcia języka angielskiego z lektorem – codziennie
 • Glottodydaktyka – codziennie 
 • ZUMBA – 1 raz w tygodniu
 • Rytmika – 1 raz w tygodniu
 • Logorytmika – 1 raz w tygodniu
 • Kodowanie – 1 raz w tygodniu
 • Klub Naukowca- eksperymenty i warsztaty techniczne – 1 raz w miesiącu 
 • Warsztaty kulinarne „kuchcikowo” – 1 raz w miesiącu
 • Warsztaty ze zwierzętami -1 raz w miesiącu
 • Teatrzyk – 1 raz w miesiącu


Fakultatywne – odpłatne dodatkowo o między innymi następującej tematyce:

 • Karate
 • Piłka nożna
 • Akrobatyka
 • Balet
 • Szachy
 • Ceramika
 • Matematyka
 • Robotyka
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Indywidualna terapia integracji sensorycznej

Drzemka czy leżakowanie dotyczy jedynie dzieci najmłodszych, tj. 3-latków oraz 4-latków – tylko w semestrze zimowym. Przygotowanie dzieci do drzemki i sama drzemka zajmuje około 2 godzin i przebiega najczęściej w godzinach 12-14.

Starsze dzieci tj. 5-latki oraz 6-latki zamiast drzemki maja zapewniony codziennie popołudniowy relaks połączony z czytaniem bajek, słuchowiskiem itp.

Tak, biorąc pod uwagę kalendarz świat i imprez okolicznościowych staramy się zorganizować raz w miesiącu wycieczkę fakultatywną o zróżnicowanej tematyce. Nasi podopieczni jeżdżą z nami miedzy innymi: do teatru, na farmę dyń, do fabryki bombek, do fabryki krówek, do Baśniowych Sadów Klemensa, Bazy Bieganów, Centrum Nauki Kopernik, Teatru Małego Widza, Parku Mandoria itd.

Okres adaptacji w Baby Academy wynosi najczęściej 5 dni i jest przeprowadzany w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola.

W trakcie adaptacji rodzic może przebywać w przedszkolu, w tym w grupie wraz z dzieckiem i przyglądać się realizowanym zajęciom.

W każdym kolejnym dniu adaptacji wydłużamy systematycznie długość pobytu dziecka w placówce, a rodzica prosimy o stopniowe oddalanie się na coraz dłuższy czas, tak aby dziecko powoli adaptowało się do społeczności przedszkolnej w formie naturalnej, tj. bez formułowania przekonania, iż rodzic będzie mu towarzyszył w przedszkolu codziennie.

Oczywiście, jeżeli standardowa forma adaptacji nie będzie odpowiadać potrzebom i możliwościom dziecka, wspólnie wraz z rodzicami wypracujemy spójny proces adaptacji gwarantujący komfort psychiczny dziecku i jego rodzicom.  

W Baby Academy pracujemy z dziećmi w oparciu o skonkretyzowane plany działania, ustalony rytm dnia i zorganizowane roczne programy dydaktyczne, odrębne dla nauczania ogólnego i nauki języka angielskiego.

W aspekcie wychowawczym stosujemy elementy metod wychowawczych Jespera Juula, a w trakcie swobodnej zabawy dzieci elementy pedagogiki Montessori.

Dzięki naszym sprawdzonym metodom dziecko:

 • Uwierzy w siebie i pozna swoje mocne oraz słabe strony
 • Nauczy się funkcjonować w grupie i współpracować z otoczeniem
 • Rozwinie swój indywidualny potencjał.

Konflikty między dziećmi są rzeczą całkowicie zrozumiałą i naturalną. Stosowanym przez nas sposobem ich rozwiązywania jest rozmowa.

Za każdym razem kiedy dojdzie do sytuacji konfliktowej między dziećmi nasz personel tłumaczy dzieciom kontekst tego zdarzenia wskazując im co złego się zadziało, jak czuje się w tej sytuacji drugie z nich i jakie są skutki całej sytuacji dla obojga dzieci np. płacz, złość, czy smutek kolegi lub koleżanki.

Dążymy do tego, aby uczyć dzieci samodzielnego rozwiązywania ewentualnych sytuacji konfliktowych, poprzez wzajemne wyjaśnienie podłoża konfliktu, określenie negatywnych konsekwencji tego konfliktu dla ich samopoczucia oraz znalezienie przez nie same rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu.

Komunikacja rodziców z placówką przebiega w kilku przenikających się i równolegle funkcjonujących formach. Mianowicie, zasadniczą formą komunikacji jest codzienna rozmowa Państwa z personelem placówki w czasie gdy odbieracie dziecko – wówczas otrzymacie Państwo najważniejsze informacje o przebiegu pobytu dziecka w placówce w danym dniu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba macie Państwo możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z osobami prowadzącymi grupę, w której jest Państwa dziecko, podczas którego szczegółowo omówicie interesujące Państwa kwestie.

Niezależnie od powyższego macie Państwo możliwość skontaktowania się z nami w formie telefonicznej lub mailowej.

Ponadto, przeważająca większość informacji bieżących związanych z życiem placówki (planowane wydarzenia, ogłoszenia organizacyjne, wymiana wiadomości, dostęp do jadłospisów, galerii zdjęć, a także danych o rozliczeniach) odbywa się w formie elektronicznej poprzez dedykowaną aplikację LIVEKID – jej użytkowanie nie wiąże się dla Państwa z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania

Zapraszamy do sekcji FAQ. Jeżeli nie znajdziecie tam odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu z nami.