FAQ

Pytania i odpowiedzi

Gupy w naszym przedszkolu liczą od 12, ale nie więcej niż 18 dzieci.

Do Baby  Academy przyjmujemy jedynie w pełni zaszczepione dzieci.

Zazwyczaj dzień w przedszkolu Baby Academy wygląda następująco:

godzina 7.00–9.00: Swobodna zabawa maluchów na sali,

godzina 9.00–9.30: Posiłek (śniadanie),

godzina 9.30–11.00: Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rozszerzonego programu edukacyjnego placówki,

godzina 11.00–12.30: Spacer/zabawa na świeżym powietrzu (placu zabaw),

godzina 12.30–13.00: Gorący posiłek (zupa),

godzina 13.00–13.30: Zajęcia z języka angielskiego,

godzina 13.30–14.00: Popołudniowy relaks (drzemka) z urozmaiceniem w postaci bajki czytanej lub słuchowiska,

godzina 14.00–14.30: Gorący posiłek (drugie danie),

godzina 14.30–15.00: Zajęcia dodatkowe,

godzina 15.00–15.30: Zabawa lub zajęcia fakultatywne (może być to np. robotyka, balet, kodowanie, karate, matematyka),

godzina 15.30–16.00: Posiłek (podwieczorek),

godzina 16.00–18.00: Swobodna zabawa (w zależności od pogody może odbywać się ona na sali lub świeżym powietrzu) lub zajęcia fakultatywne. Jest t także czas, w którym rodzice zaczynają odbierać dzieci i zawozić je do domów.

Zajęcia organizowane przez przedszkole Baby Academy dzielą się na następujące grupy:

Zajęcia podstawowe (dostępne w ramach czesnego wynoszącego osiemset złotych).

Są to zajęcia zgodne z podstawą programową MEN oraz rozszerzone  przez nasz autorski program w tym także kurs języka angielskiego). Oprócz tego w skład oferty wchodzą również następujące rodzaje zajęć: ZUMBA, rytmika, logorytmika, kodowanie, warsztaty naukowe i kulinarne, warsztat ze zwierzętami, teatrzyki.

Zajęcia dodatkowo odpłatne, w tym między innymi: matematyka, robotyka, taniec, piłka nożna, karate oraz balet.

Tak, przynajmniej raz w miesiącu odbywają się wycieczki np. do teatru, na farmę dyń, do fabryki bombek, do fabryki krówek, do Baśniowych Sadów Klemensa, Bazy Bieganów, Centrum Nauki Kopernik, Teatru Małego Widza, Parku Mandoria itd

Okres adaptacji w Baby Academy wynosi najczęściej 5 dni i jest przeprowadzany w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola.

W trakcie adaptacji rodzic może przebywać w przedszkolu, w tym w grupie wraz z dzieckiem i przyglądać się realizowanym zajęciom.

W każdym kolejnym dniu adaptacji wydłużamy systematycznie długość pobytu dziecka w placówce, a rodzica prosimy o stopniowe oddalanie się na coraz dłuższy czas, tak aby dziecko powoli adaptowało się do społeczności przedszkolnej w formie naturalnej, tj. bez formułowania przekonania, iż rodzic będzie mu towarzyszył w przedszkolu codziennie.

Oczywiście, jeżeli standardowa forma adaptacji nie będzie odpowiadać potrzebom i możliwościom dziecka, wspólnie wraz z rodzicami wypracujemy spójny proces adaptacji gwarantujący komfort psychiczny dziecku i jego rodzicom. 

W Baby Academy pracujemy z dziećmi w oparciu o autorski plan dydaktyczny, ustalony rytm dnia i zorganizowane roczne programy odrębne dla nauczania ogólnego jak i nauki języka angielskiego. Dwa razy w roku przeprowadzamy obserwację rozwoju dziecka i jej wyniki przedstawiamy podczas konsultacji z Rodzicami (konsultacje mają na celu nie tylko przedstawienie Rodzicom spostrzeżeń Nauczyciela dot. Mocnych stron jak
i słabszych stron dziecka, ale również wysłuchania opinii i obserwacji Rodziców. Pozwala nam to określać oraz modyfikować wspólne cele edukacyjne i wychowawcze, oraz system indywidualnej pracy z Dzieckiem.

W aspekcie wychowawczym stosujemy elementy metod wychowawczych Jespera Juula, a w trakcie swobodnej zabawy dzieci elementy pedagogiki Montessori.

Dzięki naszym sprawdzonym metodom dziecko:

  • Uwierzy w siebie i pozna swoje mocne oraz słabe strony
  • Nauczy się funkcjonować w grupie i współpracować z otoczeniem
  • Rozwinie swój indywidualny potencjał

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania

Zapraszamy do sekcji FAQ. Jeżeli nie znajdziecie tam odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu z nami.