FAQ

Pytania i odpowiedzi

W Baby Academy tworzymy małe grupy, które liczą od 10 do 14 dzieci. Opiekę nad każdą grupą sprawują dwie osoby. 

Nie. Jednym z wymogów, które stawiamy podczas rekrutacji jest okazanie książeczki zdrowia dziecka oraz karty szczepień. Wymagamy kompletu szczepień obowiązkowych.

Tak. Plan dnia w naszej placówce jest określony z góry. Przykładowy plan dnia wygląda następująco:

 • od 7.00 do 9.00 – dzieci zbierają się w salach i bawią swobodnie,
 • od 9.00 do 9.30 – śniadanie,
 • od 9.30 do 11.00 – dzieci odbywają zajęcia zgodne z podstawą programową MEN oraz dodatkowego programu edukacyjnego naszej placówki,
 • od 11.00 do 12.30  – zajęcia na dworze (spacer, plac zabaw),
 • od 12.30 do 13 – pierwsze danie obiadowe – zupa,
 • od 13.00 do 13.30 – zajęcia z angielskiego,
 • od 13.30 do 14.00– dzieci odpoczywają
 • od 14.00 do 14.30 – drugie danie obiadowe,
 • od 14.30 do 15.00 – dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych,
 • od 15.00 do 15.30  – swobodna zabawa lub zajęcia faktulatywne,
 • od 15.30 do 16.00 – podwieczorek,
 • od 16.00 do 18.00 – swobodna zabawa na zewnątrz lub w budynku/zajęcia dodatkowe

Tak, w Baby Academy dzieci mogą korzystać z zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. W naszym przedszkolu realizujemy terapie: logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, rehabilitację jak również terapię ręki. 


Tak. Raz w miesiącu staramy się zorganizować dzieciom wycieczkę fakultatywną o różnorodnej tematyce. Opieramy się na kalendarzu imprez okolicznościowych oraz świąt. Dzieci mają szansę odwiedzić, np. teatr, fabrykę bombek, farmę dyń czy też Centrum Nauki Kopernik, Baśniowe Sady Klemensa, Teatr Małego Widza czy Park Mandoria. 

Tak. Podczas przyjęcia dziecka do przedszkola zapewniamy okres adaptacji. Najczęściej jest to 5 dni i odbywa się on tydzień przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do placówki. 

Pobyt dziecka w przedszkolu podczas adaptacji trwa od 2-3 godzin jest wydłużany każdego dnia.

W przypadku dzieci, które trudniej znoszą chodzenie do przedszkola, oferujemy dłuższy okres adaptacyjny. Chcemy, by każde dziecko czuło się u nas komfortowo.

Praca naszej kadry pedagogicznej opiera się na konkretnych planach działania oraz z góry ustalonym rytmie dnia. Realizujemy roczne plany dydaktyczne zgodnie z wymaganiami MEN oraz dodatkowym autorskim programem edukacyjnym naszej placówki, a także w opraciu o plan nauki języka angielskiego I hiszpańskiego.

W naszym przedszkolu stosujemy dwie metody wychowawcze. Podczas zajęć wychowawczych opieramy się na metodach Jaspera Juula. W czasie swobodnej zabawy dzieci korzystają z elementów pedagogiki Montessori. Dzięki temu nasi podopieczni:

 • wierzą w siebie,
 • znają swoje mocne i słabe strony, 
 • uczą się funkcjonowania w grupie,
 • doskonalą umiejętność współpracy z otoczeniem,
 • rozwijają swój indywidualny potencjał. 

Konflikty są naturalne i zrozumiałe. Rozwiązujemy je poprzez rozmowę. Nasz personel tłumaczy kontekst konfliktu, by dzieci mogły go zrozumieć. Zwracamy także uwagę na emocje i uczucia dzieci oraz skutki konkretnego konfliktu. Koncentrujemy się na emocjach obojga dzieci i nazywamy je po imieniu. Zauważamy płacz, złość, smutek czy zdenerwowanie zarówno i jednego, jak i drugiego dziecka. 

Chcemy, by dzieci nauczyły się samodzielnego rozwiązywania konfliktów. Pomagamy im w tym, wyjaśniając jakie są podłoża nieporozumienia. Pokazujemy negatywne konsekwencje, a także samopoczucie dzieci. Nakierowujemy je, by same znalazły odpowiednie rozwiązanie. 

Zapewniamy komunikację w kilku formach:

 • codzienna rozmowa przeprowadzana podczas odbierania dziecka z placówki (rodzice otrzymują informacje o tym, jak wyglądał pobyt dziecka w placówce),
 • możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z osobami, które opiekują się grupą. 
 • możliwość rozmowy telefonicznej lub komunikacji mailowej (w zależności od preferencji). 

Posiadamy także aplikację elektroniczną LIVEKID. Zamieszczamy w niej informacje związane z życiem przedszkola:

 • dane o rozliczeniach,
 • jadłospisy,
 • planowane wydarzenia, wycieczki, zajęcia,
 • ogłoszenia organizacyjne,
 • galerię zdjęć.


Jest tam także możliwa wymiana wiadomości z personelem przedszkola.
Dostęp do aplikacji jest darmowy. 

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania

Zapraszamy do sekcji FAQ. Jeżeli nie znajdziecie tam odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu z nami.