Szkoła

start wrzesień 2024

Zapraszamy do naszej Szkoły Podstawowej – miejsca, gdzie edukacja spotyka się z pasją i kreatywnością!

W naszej szkole wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i posiada nieograniczony potencjał. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje oraz indywidualność w atmosferze wzajemnego szacunku, wolności i demokracji.

Co nas wyróżnia?

 1. Indywidualne podejście do każdego ucznia – nasze metody nauczania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i talentów dzieci.
 2. Uczniowie mają głos – w naszej szkole uczniowie aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, co uczy ich odpowiedzialności, współpracy i demokratycznych wartości.
 3. Innowacyjne metody nauczania – korzystamy z najnowszych osiągnięć pedagogiki i psychologii, by nauka była inspirująca, efektywna i przynosząca radość.
 4. Kreatywność i rozwój pasji – zachęcamy do eksplorowania różnorodnych zainteresowań poprzez szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i projektów międzyprzedmiotowych.
 5. Szacunek i empatia – budujemy społeczność, w której każdy czuje się słyszany, rozumiany i szanowany.
 6. Środowisko bez stresu: Bez presji ocen, uczniowie mogą
  swobodnie eksplorować i rozwijać swoje zainteresowania, co prowadzi do głębszego zrozumienia i trwałej pasji do nauki
 7. Doskonała lokalizacja zapewniająca dogodny dostęp oraz bezpieczeństwo dla naszych uczniów.
 8. Kameralna atmosfera szkoły, zgodna z oczekiwaniami rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci nie były anonimowe dla nauczycieli, a szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym.
 9. Liczba uczniów w klasach ograniczona do 14 co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia i stwarza sprzyjające
  warunki dla efektywnej nauki.
 10. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego (5 godzin tygodniowo dla każdej klasy) oraz nauka drugiego języka obcego od klasy I – języka hiszpańskiego.

Przyłącz się do naszej społeczności i daj swojemu dziecku możliwość nauki w szkole gdzie kreatywność, indywidualność i demokratyczne wartości prowadzą do prawdziwego rozwoju.

Organizacja Dnia Szkolnego:

Godziny Funkcjonowania:
Szkoła działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17.30.

Brak Konwencjonalnych Elementów Szkolnych:
Brak dzwonków, klasówek i ocen.

Innowacyjne podejście do edukacji: Nasza szkoła rezygnuje z konwencjonalnych elementów edukacyjnych. U nas nie znajdziesz tradycyjnych dzwonków, klasówek czy ocen, które często prowadzą do niepotrzebnego stresu. Zamiast tego skupiamy się na ciągłym, spokojnym procesie uczenia się, który promuje ciekawość i samodzielne myślenie.

Zintegrowane środowisko edukacyjne: W naszej szkole promujemy integrację i współpracę poprzez unikalną strukturę grupową. Uczniowie tworzą jednolitą, różnowiekową społeczność, co pozwala na wzajemną naukę i wsparcie. Praca w tak zróżnicowanym środowisku sprzyja rozwojowi empatii, umiejętności społecznych oraz zdolności adaptacyjnych, jednocześnie zachęcając do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów w grupie.

 
 

Przebieg Dnia Szkolnego

 • 7.30- 8.45 Przyjazd dzieci do szkoły
 • 8.45 – 13.00: Zajęcia edukacyjne
 • 13.00 – 14.00 Czas na obiad
 • 14.00 – 17.30: Zajęcia dodatkowe, czas świetlicowy na swobodne działania i odbiór dzieci

Proces Rekrutacji

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego: wlochy@babyacademy.pl
 2. Spotkanie: Dzieci zapraszane są na spotkanie, które obejmuje: udział dziecka w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela lub psychologa .
O przyjęciu do szkoły decyduje: 1. Poziom funkcjonowania dziecka 2. Możliwość zapewnienia przez szkołę bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do rozwoju dziecka.

W chwili obecnej rekrutujemy dzieci do zerówki z rocznika 2018

Opłaty

Zapewniamy wszechstronny rozwój

Bazowe czesne w naszej szkole wynosi 1500 zł

Wysokość naszego czesnego w naszej szkole uzależnione od ilości zajęć dodatkowych

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania

Zapraszamy do sekcji FAQ. Jeżeli nie znajdziecie tam odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu z nami.