Terapie

kompleksowa opieka terapeutyczna

W BABY Academy stawiamy na edukację, ale oferujemy również kompleksową opiekę terapeutyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. W naszym przedszkolu dysponujemy 6 gabinetami, w których oferujemy różnorodne terapie, świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów. Nasza oferta obejmuje terapie logopedyczną, terapie integracji sensorycznej, terapie pedagogiczną, terapie biofeedback, terapie Tomatisa, terapie psychologiczną, rehabilitację, treningi umiejętności społecznych.

Posiadamy zróżnicowany zespół terapeutyczny, co umożliwia indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka. Współpracujemy z nauczycielami i rodzicami, by zapewnić spójne i skoordynowane wsparcie terapeutyczne.

Terapia Logopedyczna

Terapia logopedyczna skupia się na kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych. Poprzez ciekawe gry językowe i innowacyjne ćwiczenia artykulacyjne, dzieci nie tylko poprawiają swoją wymowę, ale również rozwijają zdolność skutecznej komunikacji. Możliwość realizacji terapii metodą Krakowską

Terapia Integracji Sensorycznej

Nasi Terapeuci w dziedzinie integracji sensorycznej starają się stworzyć dla dzieci przyjemne i stymulujące środowisko, które rozwija wszystkie zmysły. Dzięki terapii ruchu, masaży oraz eksperymentów z różnorodnymi teksturami, maluchy uczą się skutecznego przetwarzania bodźców z otoczenia.

Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna opiera się na indywidualnym podejściu do każdego dziecka. Poprzez dostosowane zadania i kreatywne metody nauczania, wspieramy rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny, umożliwiając każdemu maluchowi odkrywanie własnych umiejętności.

Terapia Biofeedback

W naszym przedszkolu wykorzystujemy nowoczesne technologie biofeedbacku, które pozwalają dzieciom na naukę świadomej kontroli reakcji fizjologicznych. To narzędzie wspiera rozwój koncentracji, samoregulacji i zdolności do radzenia sobie ze stresem. Biofeedback jest zalecany w szerokim zakresie problemów: trudności szkolne, kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy, zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD), nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD), zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą, zaburzenia snu, stany lękowe, depresja, trema, napięcie wewnętrzne, tiki.

Terapia Tomatisa

Stosujemy innowacyjną terapię Tomatisa, która skupia się na stymulacji słuchu poprzez specjalnie dostosowane programy dźwiękowe. Dzięki temu maluchy rozwijają zdolności słuchania, koncentracji oraz umiejętności językowe. Terapia Tomatisa jest wykorzystywana w leczeniu różnych zaburzeń słuchu, w tym dysleksji, ADHD, zaburzeń koncentracji oraz trudności w nauce czytania i pisania.

Terapia Psychologiczna

Nasi doświadczeni psycholodzy oferują dzieciom wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Poprzez rozmowy terapeutyczne, gry terapeutyczne i techniki relaksacyjne, pomagamy dzieciom radzić sobie z emocjami, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i budować zdrowe poczucie własnej wartości.

Rehabilitacja

Zajęcia z fizjoterapeutą w przedszkolu mają na celu wspieranie prawidłowego rozwoju motorycznego dzieci oraz zapobieganie ewentualnym problemom związanych z układem ruchu. Fizjoterapeuta przeprowadza indywidualną ocenę każdego dziecka, identyfikując obszary, w których mogą występować trudności motoryczne. To pozwala na dostosowanie programu terapeutycznego do konkretnych potrzeb każdego malucha.

Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności motorycznych, takich jak chód, bieganie, skakanie, ruchy koordynacyjne i zręcznościowe. Ćwiczenia są dostosowane do wieku i umiejętności każdego dziecka. Fizjoterapeuta prowadzi także ćwiczenia, które pomagają w rozwijaniu równowagi i koordynacji ruchowej.

Podczas zajęć, fizjoterapeuta może pracować z dzieckiem  nad korektą niewłaściwych wzorców ruchowych, co może być istotne w zapobieganiu ewentualnym problemom zdrowotnym. Poprzez różnorodne ćwiczenia, stymuluje rozwój mięśni, pomagając w budowaniu siły i sprężystości.

Trening Umiejętności Społecznych

W przedszkolu prowadzimy trening umiejętności społecznych, który koncentruje się na rozwijaniu zdolności interpersonalnych u dzieci. Nasz program obejmuje naukę skutecznej komunikacji, zrozumienia emocji oraz budowania relacji z rówieśnikami. Dzieci uczą się także rozwiązywania konfliktów, nawiązywania przyjaźni i wyrażania swoich potrzeb w sposób asertywny.

Podczas treningu, korzystając z różnorodnych sytuacji społecznych, dzieci rozwijają umiejętność empatii i zdobywają doświadczenie w radzeniu sobie z różnymi interakcjami społecznymi.

Terapia behawioralna

Podczas terapii pracujemy nad identyfikacją i zrozumieniem źródeł ewentualnych problemów behawioralnych, wdrażając skuteczne strategie korygujące. Naszym celem jest wspieranie pozytywnego rozwoju każdego dziecka, integrując terapię behawioralną z codziennymi interakcjami w przedszkolu. Współpracujemy blisko z rodzicami, aby zapewnić spójność działań terapeutycznych zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

Terapia ręki

Terapia pomaga dzieciom w rozwijaniu umiejętności manualnych. Skupiamy się na stymulowaniu małych mięśni dłoni, palców i nadgarstka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia manualne dostosowane do wieku każdego dziecka. Terapia ręki pomaga w nauce poprawnego trzymania pisaka, rozwijaniu umiejętności rysowania oraz zdobywaniu zręczności i koordynacji. Dzieci uczestniczą w różnych zadaniach, które integrują umiejętność działania ręki i oka, co jest istotne dla późniejszych umiejętności pisarskich oraz codziennych czynności, takich jak łapanie piłki czy układanie puzzli.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania

Zapraszamy do sekcji FAQ. Jeżeli nie znajdziecie tam odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu z nami.